داستانهای خدا

سری داستان های الهی مجموعه ای از داستان های شخصت مدارانه و نمایشی کتاب مقدس است که بر اساس داستان سرایی شکل گرفته اند – و به ترتیب وقوع نقل می شوند. این داستان ها با آدم و حوا شروع می شوند، سپس به عهد عتیق و جدید، حواری محبوب، یوحنا در جزیره پطمس می پردازد. تا کنون فیلمبرداری و تدوین مجموعه داستان عهد عتیق [تورات] خود و ظهور "مسیح" را به پایان رسانده ایم (مراجعه کنید به "داستان ها، و مرور مجموعه)

ما به دلایل مختلف در فضایی نسبتاً مجزا و آرام مشغول به کار بوده ایم – با این حال اکنون برای توزیع اجزاء به طور گسترده تر و انجام تعهد خود مبنی بر "سیطره گسترده" فعالیت می کنیم.

این وبسایت معرفی ساده ای از مجموعه داستان های الهی است. این مجموعه به نام های مختلف خوانده و شناخته می شود – جی 2، گوتنبرگ 2، داستان های الهی و غیره. آن ها همگی یک مجموعه واحد هستند.

پس در اینجا فهرستی از برنامه هایی که تاکنون تکمیل شده اند و یک فیلم کوتاه را خواهید یافت که به شما امکان می دهد از ماهیت برنامه مطلع شوید و همچنین نظری به آن بیاندازید و کمی از صدای واقعی مجموعه را بشنوید.

این برنامه به زبان عربی است و کارگردان ها، گروه تولید و طراحی با زبان بومی عربی به کار گرفته شده اند.

لذت ببرید.